Ouderen en andere zorg behoevende in de problemen

De zorg in Nederland is zeer kostbaar en wordt door de recente bezuinigingen dan ook hard getroffen. Meer en meer zorg artikelen worden niet meer vergoed. Daarnaast zijn zorgartikelen duur en vaak alleen maar nieuw te verkrijgen. Dit terwijl er wel aanbod is in 2e hands zorg artikelen, echter verdwijnen deze vaak naar het buitenland terwijl wij van mening zijn dat deze ook hier in Nederland dringend nodig zijn.

Door dat er hier weinig aanbod is, worden veel mensen en vooral ouderen met een laag inkomen regelmatig van de noodzakelijke zorg artikelen onthouden, omdat ze simpel weg het geld niet hebben om zelf artikelen aan te schaffen en de verzekering vergoed het niet of maar een gedeelte.

Mensen die de noodzakelijk zorg artikelen niet kunnen krijgen komen de deur niet meer uit en vaak in een isolement. Stichting zorg kringloop probeert deze mensen van gratis dan wel betaalbare 2e hands zorg artikelen te voorzien. Zodat hun door kunnen gaan met zelfstandig wonen en hun sociale leven kunnen voortzetten.

Hoe doen wij dat? Wij hebben een netwerk van zorg instellingen waar wij goederen van gedoneerd krijgen maar ook particulieren doneren regelmatig bijvoorbeeld een douche stoel of rollator, welk nog wel goed is maar niet meer wordt gebruikt. Deze artikelen worden verzameld en nagekeken bij ons magazijn aan de Sirius straat in Den Haag. Als ze schoon en goed zijn bevonden worden de goederen aangeboden of gaan ze naar onze zorg kringloop winkel.

Klik hier

*
In totaal moesten 1.232.000 mensen in 2011 rondkomen van een laag inkomen.

Verdere stijging verwacht in 2012

Voor 2013 is de raming enigszins onzeker, omdat de inflatie en werkloosheid zich anders kunnen ontwikkelen dan nu is aangenomen. De geraamde stijging in 2013 komt niet door maatregelen uit het recente regeerakkoord; die worden goeddeels pas vanaf 2014 ingevoerd.

De huidige verwachting is dat het aantal huishoudens onder de lage- inkomensgrens in 2013 met 14.000 verder toeneemt tot 656.000 (9,4%). Het aantal personen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium zou uitkomen op 1.185.000 (7,6%). Dit laatste is het hoogste peil van deze eeuw. *bron CBS